Оплата праці педагогічних працівників під час вимушених канікул

05.03.2018 17:25

Шановні колеги!

Відповідаю на питання, що робити з педагогічними працівниками під час вимушених канікул. Використовуємо п. 77 інструкції 102 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

77. У випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин (сільгоспроботи, епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. При відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених ст. 113 Кодексу законів про працю України.

Для того, щоб оплата була повною, необхідно видати наказ по закладу в якому зазначити проведення організаційно-педагогічної роботи, зробити книгу виходу на роботу педагогічних працівників. Кожен педагог на цей період розробляє план роботи, який погоджується заступниками та затверджується директором.

Якщо цього не робити, то педагогічні працівники перебувають вдома, та отримують 2/3 оклада (враховуючи педагогічне навантаження). За класне керівництво, завідування кабінетами тощо доплати не проводяться.

Яким шляхом йти, рішення приймає керівник закладу самостійно